Pracownia USG, Doppler USG

Rejestracja od pn do pt od 7.00 do 18.00
Tel. 786 178 221

Ultrasonografia (potocznie USG)

(według Wikipedii)– zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie i weterynarii.

Ultrasonografia to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu, jest metodą dokładną – ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach – wynosi ona od 0,1 mm do milimetra.

Historia

Idea ultrasonografu powstała w dziedzinie zgoła innej niż medycyna. Początkowo amerykańscy, rosyjscy oraz niemieccy inżynierowie pracowali równolegle nad sposobem wykrywania wad w metalach. Początki tych badań sięgały czasu pierwszej wojny światowej. Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku

Sposób działania

Aparat ultrasonograficzny w możliwie wielkim uproszczeniu składa się z emitera oraz odbiornika fali ultradźwiękowej. Emiter wysyła falę o określonej częstotliwości w stronę badanego ośrodka, która rozchodząc się w nim odbija się na granicy ośrodka i wraca do odbiornika. Metoda ta wykorzystuje zjawiska falowe zachodzące dla ultradźwięków rozchodzących się w tkankach, szczególnie odbicia fali na granicy ośrodków.

GŁOWICE: Końcówki wykorzystywane podczas badania ultrasonografem: fazowa, convex oraz liniowa

Zastosowanie ultrasonografii w przekroju specjalizacji medycznych:

 • Anestezjologia Ultrasonografia ma swoje zastosowanie w przypadku znieczulenia w pobliżu bardzo unerwionych miejsc – daje możliwość większej precyzji sterowania igłą.
 • Angiologia Usg Dopplerowskie łącznie z trybem B ultrasonografu (tryb Dupleksowy) jest używany do diagnozowania schorzeń związanych z żyłami i tętnicami w organizmie.
 • Kardiologia Echokardiografia – (UKG) jest stosowana do obrazowania struktur serca, jego kurczliwości oraz wielkości.
 • Gastroenterologia USG jest stosowane w obrazowaniu i diagnostyce wielu narządów wewnętrznych, takich jak: wątroba, trzustka, nerki, jelita wraz z wszelkimi ich odcinkami.
 • Ginekologia obrazowanie aktywności oraz diagnostyka płodu, w ultrasonografii położniczej popularne jest również składanie obrazów 3D ultrasonografu.
 • Otolaryngologia Wykrywanie przerostu hormonu tarczycy, badanie ucha oraz ślinianek. U niemowląt przeprowadzane są także badania USG głowy – w czasie kiedy układ kostny nie jest jeszcze do końca wykształcony.
 • Neonatologia Badania i diagnostyka wnętrza czaszki noworodków, poza tym również badania z innych specjalizacji.
 • Neurologia Badania przepływu krwi przez układ nerwowy za pomocą USG Dopplerowskiego
 • Okulistyka Ultrasonografia oka
 • Pulmonologia Bronchofiberoskopia EBUS – oskrzelowa biopsja igłowa pod kontrolą USG
 • Urologia Diagnostyka układu moczowego, tj. m.in. kamieni na nerkach lub moczowodach

Metoda ta jest łatwo dostępna, nieinwazyjna i stosunkowo tania. Ponadto pozwala uzyskać obraz w czasie rzeczywistym

Doppler USG

Jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek.

Dzięki badaniu ultrasonograficznemu możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej. Badanie to, może mieć na celu:

 • wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg,
 • wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych,
 • badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej,
 • diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne).

Diagnostyka chorób tętnic i żył – Doppler USG, przepływy:

 • żylaki kończyn,
 • zwężenia tętnic szyjnych – profilaktyka udaru mózgu,
 • tętniaki aorty piersiowej i tętniaki aorty brzusznej,
 • tętniaki tętnic obwodowych,
 • żylna choroba zakrzepowo – zatorowa (zakrzepica żylna, zakrzepica żył powierzchownych, zakrzepica żył głębokich),
 • zwężenia tętnic obwodowych – niedokrwienie kończyn,
 • niedokrwienie narządów wewnętrznych,
 • bóle kończyn.

Wskazania do badania:

 • osoby starsze, po 65 roku życia,
 • pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, chorujący na cukrzycę,
 • palacze tytoniu,
 • osoby otyłe,
 • przebyty udar mózgu,
 • przebyte przejściowe epizody niedokrwienia mózgu,
 • zawroty głowy,
 • utraty przytomności w wywiadzie,
 • zaburzenia widzenia, mowy lub inne deficyty neurologiczne, wynikające z niedokrwienia centralnego układu nerwowego,
 • genetyczne obciążenie rodzinnym występowaniem chorób naczyniowych,
 • planowane operacje chirurgiczne szczególnie naczyniowe np.- wszczepienie pomostów naczyniowych tzw. by-passów;- angioplastyka tętnic wieńcowych,
 • operacja tętniaków aorty.