Pracownia RTG

Rejestracja od pn do pt od 7.00 do 18.00
Tel. 786 178 221

Zdjęcia wykonywane codziennie od pn do pt od 7.00 do 18.00

Zdjęcie rentgenowskie – jedno z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie polegające na rejestracji obrazu powstającego podczas przenikania wiązką promieniowania rentgenowskiego organów badanego.

Ze względu na bardzo dużą przenikliwość promieniowania rentgenowskiego przechodzi ono częściowo przez ciało pacjenta, a następnie przez błonę fotograficzną, gdzie jest rejestrowane w postaci obrazu.

Powstające w ten sposób zdjęcie jest negatywem i w takiej formie zdjęcia są wywoływane i analizowane przez lekarza.

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczna w zakresie:

• radiologii klasycznej całego ciała;

• badań kontrastowych;

Podstawą wykonania zdjęcia rentgenowskiego jest skierowanie od lekarza.

 

Uwaga! Nie ma możliwości wykonania badań RTG bez skierowania

 

Badania ambulatoryjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00.

W naszym zakładzie funkcjonuje najnowszej generacji cyfrowy aparat RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć najlepszej jakości.

Odbiór wyników badań odbywa się w Rejestracji RTG za okazaniem dokumentu tożsamości.

Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.

 

Wynik badania wydawany pacjentowi składa się opisu i płyty CD z nagranym obrazem oraz programem do przeglądania zdjęć RTG Obrazy nagrane na płycie niosą więcej informacji i mają większą wartość niż wydrukowane wtórnie z systemu zdjęcie.

Na prośbę zakład może dodatkowo wydrukować zdjęcie na klasycznej błonie fotograficznej