Medycyna pracy

Rejestracja pacjentów od pn do pt od 11.00 do 14.00
tel. 663 430 330

Pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą badań pracowniczych. Oferujemy szeroką gamę świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy:

 1. Wykonywanie badań wstępnych , okresowych i kontrolnych pracowników
 2. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydawanych na jego podstawie
 3. Wydawanie orzeczeń o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku pracy
 4. Badania kierowców

Pamiętaj!

Badania profilaktyczne są obowiązkowe i zgodne z przepisami kodeksu pracy, pracodawca nie ma prawa zatrudnić pracownika bez ważnego zaświadczenia/orzeczenia o zdolności do pracy.

Badania kierowców oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez firmę z placówką medyczną, umowa taka powinna być zawarta na okres min 1 roku.

Co zyskuje pracodawca

 • Pewność, że jego pracownicy są zdolni do wykonywania pracy na danym stanowisku i w konkretnych warunkach pracy
 • Możliwość monitorowania wpływu warunków szkodliwych na bezpieczeństwo pracy
 • Mniejszą absencję swoich pracowników

Co zyskuje pracownik

 • W pełni bezpłatną profilaktykę oraz wiedzę na temat stanu swojego zdrowia
 • Możliwość podjęcia wczesnego leczenia z chwilą wykrycia nieprawidłowości zdrowotnych
 • Pewność ochrony zdrowia, wynikającą ze świadomości pracodawcy na temat warunków pracy swoich podwładnych

Zakres działań medycyny pracy dotyczy:

 • Wykonywania badań wstępnych przed przyjęciem do pracy
 • Okresowych – zanim upłynie termin ważności poprzedniego zaświadczenia
 • Kontrolnych-dotyczy pracowników przebywających dłużej niż 30 dni, przed powrotem do pracy.

Badania profilaktyczne

 • Pracodawca kieruje na badania profilaktyczne wypełniając skierowanie
 • Pracownik umawia się na wizytę telefonicznie i następnie zgłasza się na badanie z wypełnionym skierowaniem , na czczo i z próbką moczu do badań Analitycznych.
 • Po zakończeniu wymaganych badań lekarz medycyny pracy wystawia zaświadczenie o zdolności bądź ewentualnej niezdolności do pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownicy uprawnieni do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kierowców:

 • lek. spec. Kaziemierz Ratajski
 • lek. spec. Stanisław Sionkowski
 • lek. spec. Jan Czubak
 • pielęgniarka spec. Celina Antkowiak
 • rejestratorka medyczna Angelika Czubak

PORADNIA MEDYCYNY PRACY JEST CZYNNA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.