ODNOWIENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

ODNOWIENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ KU PAMIĘCI

Antoniego Gałeckiego, Kazimierza Chyby, Antoniego Klimczaka, którzy polegli w walce o wyzwolenie rodzinnego miasta 24 stycznia 1945 r.

Po pozytywnym zaopiniowaniu oraz wyrażeniu zgody przez Radę Muzealną oraz Burmistrza Krotoszyna na terenie Zakładu Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 19 w Krotoszynie dn. 10-04-2014 r. została ufundowana Tablica Pamiątkowa ku pamięci Antoniego Gałeckiego, Kazimierza Chyby, Antoniego Klimczaka, którzy polegli w walce o wyzwolenie rodzinnego miasta 24 stycznia 1945 r. Pierwsza tablica została ufundowana przez ZAŁOGĘ KROTOSZYŃSKICH ZAKŁADÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ i znajdowała się na terenie Cegielni, która w 2012r. uległa zniszczeniu.

Stara tablica pamiątkowa

Wygląd tablicy pamiątkowej w pierwotnej wersji w 2009r.
(umieszczona wcześniej na budynku obecnego Laboratorium CERABUD-u)

Chęć odtworzenia pierwszej tablicy powstał wśród pracowników Zakładu Opieki Medycznej „CER-MEDIC” , którego sąsiedztwo znajduje się obok budynku Cegielnii, gdzie wcześniej tablica była zamontowana.

Pomysł upamiętnienia bohaterskich mieszkańców Krotoszyna gorąco poparli właściciele Przychodni Zakładu Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. Barbara Rokicka-Łapuć oraz Wojciech Łapuć, którzy je ufundowali. Tablice pamiątkowe zostały wykonane w Zakładzie Kamieniarsko-Betoniarskim Pana Marka Wieczorka.

Tablice zostały umieszczone w części zdemontowanego ogrodzenia Zakładu Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. na specjalnie zaprojektowanym i wykonanym murze ceglanym, który symbolizuje odwieczną trwałość, siłę i nieustępliwość w oporze przed zniszczeniami. Mimo upływu lat i ponoszonych ofiar nasz mur tak surowy i często wyszczerbiony będzie stał przypominając wszystkim Polakom o obronie własnej ziemi i naszych wartości.

Tablice przedstawiają:

Odnowiona tablica pamiatkowa

STARCIE Z NIEMCAMI POD CEGIELNIĄ

(Walka o wyzwolenie Krotoszyna)

W trakcie ofensywy styczniowej 1945 r. Rosjanie szybko parli na Zachód. Niemcy w panice organizowali kolejne linie obrony i fortyfikowali miasta na drodze do Rzeszy.

W nocy z 23 na 24 stycznia 1945 roku silnie uzbrojony oddział wroga obsadził cegielnię, tzw. „flokownię” i młyn, które stanowiły naturalne punkty oporu przy terenach kolejowych na przedpolach Krotoszyna i przed dworcem kolejowym. Przed zbliżającymi się Rosjanami Krotoszyn został opanowany przez polskich patriotów.

Wieści nadchodzące do miasta ze Starego Krotoszyna były niepokojące. Miasto nasze nie miało dostatecznej obrony. Patrole polskie czuwały wzdłuż szosy kobierskiej i cmentarza do ulicy Koźmińskiej. Rano zwerbowano grupę 17 ochotników, której zadaniem było rozpoznanie i wyjaśnienie sytuacji na Starym Krotoszynie. Oddział ten pod komendą Antoniego Gałeckiego pragnął dotrzeć do torów kolejowych: Krotoszyn-Ostrów i zająć tam stanowiska obronne. Niemcy stacjonujący jeszcze w Cegielnii dostrzegli grupę kilkunastu bojowników patrolujących tory kolejowe i ostrzelali ich z broni maszynowej i ręcznej. Polski oddział chciał w pewnej chwili wykorzystać przerwę w strzelaniu i poderwał się naprzód. Zanim jednak zdążył dobiec do upatrzonego miejsca, dosięgnęły ich nowe serie strzałów. Poległ dowódca Antoni Gałecki, Antoni Klimczak, Kazimierz Chyba. Zginęli broniąc rodzinnego miasta , oddali swe młode życie.

Wieczna chwała polskim bohaterom, mieszkańcom i wyzwolicielom Krotoszyna!