Doktor pułkownik Tadeusz Frydrychowicz

Tadeusz FrydrychowiczTadeusz Frydrychowicz urodził się w Dzidnie koło Koronowa (obecnie Dziedno) na Pomorzu, 21 marca 1895 r. Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu. Studia medyczne rozpoczął w Berlinie w 1916 r. w mundurze armii zaborczej, wcielony jako poddany cesarza Niemiec. Studia ukończył już w mundurze oficera wojsk polskich na Uniwersytecie w Poznaniu, uzyskując w 1926 r. dyplom doktora wszech nauk medycznych. Jeszcze jako student brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie odbył kampanię kijowską w wojnie z bolszewikami, w służbach sanitarnych, uzyskując szlify oficerskie.  (więcej…)

Czytaj więcej

Aleksander Łapuć

Aleksander ŁapućAleksander Łapuć urodził się 13.03.1892 r. we wsi Pacewicze nad Berezyną koło Bakszt powiat Lida w guberni Wileńskiej (zabór rosyjski) w rodzinie wiejskiej. Od 6-tego roku życia uczęszczał do 3-klasowej wiejskiej szkoły, gdzie nauczył się czytać i pisać. Żeby dalej kontynuować naukę, która była płatna, musiał pracować w polu, przy wyrębie i spławianiu drewna Berezyną i Niemnem do Królewca oraz w lesie. Aleksander bardzo chciał się uczyć więc oprócz samodzielnej pracy, opłacał również nauczycieli carskich przyjeżdżających latem na letniska nad Berezynę, którzy przygotowywali go do egzaminów do Felczerskiej Centralnej Szkoły w Wilnie – wówczas elitarnej uczelni lekarzy armii carskiej, ponieważ postanowił zostać lekarzem.  (więcej…)

Czytaj więcej